logo-gruppo-bancario-iccrealogo BCC-credito-cooperativo
11/08/2020 S154

Polonia-Oleszno: Servizi di gestione di risorse silvicole

2020/S 154-377708

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Indirizzo postale: ul. Główna 1
Città: Oleszno
Codice NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Codice postale: 78-513
Paese: Polonia
Persona di contatto: Katarzyna Trębas
E-mail: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl
Tel.: +48 261474572

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: https://www.16wog.wp.mil.pl

Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/pn/16wog

I.2)Appalto congiunto
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Skarb Państwa – 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy
I.5)Principali settori di attività
Difesa

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Usługa usunięcia czeremchy amerykańskiej oraz pozostałych samosiewów z terenu PĆT Bucierz

Numero di riferimento: 332/2020
II.1.2)Codice CPV principale
77231100 Servizi di gestione di risorse silvicole
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa usunięcia czeremchy amerykańskiej oraz pozostałych samosiewów z terenu PĆT Bucierz.

W zakres prac wchodzi:

Wycięcie czeremchy amerykańskiej i jej odrostów z zastosowaniem cięć wysokich 0,75 m (+- 25 cm).

Wycięcie pozostałych gatunków samosiewów i nalotów na wysokości ca. 10 cm.

Zebranie wyciętych samosiewów o średnicy w miejscu cięcia powyżej 3 cm.

Realizacja prac będzie dokonywana na terenach wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu umowy.

Na wskazanych terenach występują bagna stanowiące odrębne wydzielenia które należy pozostawić w naturalnym stanie.

Pozyskany pozostały surowiec drzewny z terenów będących w trwałym zarządzie MON odbierany będzie przez wykonawcę prac w postaci zrębków drzewnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do SIWZ.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Offerta più bassa: 561 601.02 PLN / Offerta più alta: 3 802 000.00 PLN presa in considerazione
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa usunięcia czeremchy amerykańskiej oraz po-zostałych samosiewów z terenu PĆT Bucierz.

2. W zakres prac wchodzi:

Wycięcie czeremchy amerykańskiej i jej odrostów z zastosowaniem cięć wysokich 0,75 m (+- 25 cm).

Wycięcie pozostałych gatunków samosiewów i nalotów na wysokości ca. 10 cm.

Zebranie wyciętych samosiewów o średnicy w miejscu cięcia powyżej 3 cm.

Realizacja prac będzie dokonywana na terenach wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu umowy.

3. Na wskazanych terenach występują bagna stanowiące odrębne wydzielenia które należy pozostawić w naturalnym stanie.

4. Pozyskany pozostały surowiec drzewny z terenów będących w trwałym zarządzie MON odbierany będzie przez wykonawcę prac w postaci zrębków drzewnych.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Costo - Nome: 1) Kryterium ceny / Ponderazione: 60
Costo - Nome: 2) Termin realizacji dla terenów PGL LP / Ponderazione: 10
Costo - Nome: 3) Termin realizacji dla terenów będących w trwałym zarządzie MON / Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 096-229681
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
06/08/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Topol Rafał Topolski
Indirizzo postale: Chociwel
Città: Starzyce 13/2
Codice NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Codice postale: 73-120
Paese: Polonia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 044 817.76 PLN
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 862 293.60 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: KIO
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
06/08/2020

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.