logo-gruppo-bancario-iccrealogo BCC-credito-cooperativo
26/11/2021 S230

Paesi Bassi-Zoetermeer: Lavori di costruzione di edifici per il parcheggio di veicoli

2021/S 230-602313

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gemeente Zoetermeer
Numero di identificazione nazionale: 71952436
Indirizzo postale: Engelandlaan 502
Città: Zoetermeer
Codice NUTS: NL Nederland
Codice postale: 2711 EB
Paese: Paesi Bassi
Persona di contatto: Charlotte Bredie
E-mail: inkoop@zoetermeer.nl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.zoetermeer.nl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Herontwikkeling Markt 10

Numero di riferimento: 0637636987
II.1.2)Codice CPV principale
45213312 Lavori di costruzione di edifici per il parcheggio di veicoli
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

De herontwikkeling van Markt 10 en omgeving bestaande uit de volgende onderdelen:

het realiseren van twee woongebouwen (toren A en C) met levendige voorzieningen op de begane grond;

een parkeergarage (ondergronds)

en de inrichting van de openbare ruimte.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
70111000 Lottizzazione di beni immobiliari residenziali
45112710 Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi
45432112 Posa di pavimentazione
71221000 Servizi di progettazione di edifici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: NL Nederland
Codice NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Luogo principale di esecuzione:

Zoetermeer

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

De ontwikkeling van Markt 10 Zoetermeer is opgedeeld in twee delen:

1. de ontwikkeling van twee woontorens (kavel A en C) met commerciële plint. Dit deel valt onder de koop- en realisatieovereenkomst. De eisen en wensen voor deze ontwikkeling zijn vastgelegd in de Uitnodiging tot Inschrijving en de Koop- en realisatieovereenkomst;

2. het ontwerp en de realisatie van de parkeergarage en de openbare ruimte (maaiveld) valt onder voorwaarden van de UAV-GC 2005.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Kwaliteit / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura ristretta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 207-501168
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Bij de beoordeling van de inschrijvingen heeft de gemeente moeten vaststellen dat de inschrijvingen van alle drie de inschrijvers het vooraf zorgvuldig door de gemeente geraamde en beschikbare budget ruim overschrijden. Daarmee is sprake is van enkel onaanvaardbare inschrijvingen en kan de huidige procedure niet leiden tot (voorlopige)

gunning en een opdrachtverstrekking.

De gemeente heeft besloten om de procedure op grond van art. 3.39.3 ARW 2016 en art. 2.30 jo. 2.28, eerste lid, onderdelen a en b Aw 2012 te vervolgen met de Mededingingsprocedure met onderhandeling (H5 ARW 2016) en de onderhavige procedure te beëindigen.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Rechtbank 's Gravenhage
Indirizzo postale: Prins Clauslaan 60
Città: 's Gravenhage
Codice postale: 2595 AJ
Paese: Paesi Bassi
E-mail: E-mailadres@isonbekend.nl
Tel.: +31 703813131
Indirizzo Internet: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Iedere belanghebbende die het niet met de gunningbeslissing eens is, dient -op straffe van verval van het recht daartoe- binnen maximaal 20 kalenderdagen na dagtekening van het voornemen tot gunnen een civiel kort geding aanhangig te hebben gemaakt.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Gemeente Zoetermeer
Indirizzo postale: Engelandlaan 502
Città: Zoetermeer
Paese: Paesi Bassi
E-mail: inkoop@zoetermeer.nl
Indirizzo Internet: http://www.zoetermeer.nl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
22/11/2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.