logo-gruppo-bancario-iccrealogo BCC-credito-cooperativo
08/12/2021 S238

Croazia-Našice: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

2021/S 238-628446

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.
Numero di identificazione nazionale: 89523454310
Indirizzo postale: Vinogradska 3
Città: NAŠICE
Codice NUTS: HR025 Osječko-baranjska županija
Codice postale: 31500
Paese: Croazia
Persona di contatto: Damir Farkaš
E-mail: damir.farkas@nasicki-vodovod.hr
Tel.: +385 31613296
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.nasicki-vodovod.hr
I.6)Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

IZGRADNJA LINIJSKIH OBJEKATA ŠIREG NAŠIČKOG PODRUČJA

Numero di riferimento: 01-VV-21
II.1.2)Codice CPV principale
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Grupa nabave 1: Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u općini Donja Motičina

Predmet nabave je dogradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda aglomeracije Našice na području općine Donja Motičina

Grupa nabave 2: : Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture šireg našičkog područja

Predmet nabave je dogradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda aglomeracije Našice na području naselja Zoljani te izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima Zoljani, Makloševac, Granice, Gradac Našički i Ceremošnjak

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 24 204 824.39 HRK
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u općini Donja Motičina

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HR025 Osječko-baranjska županija
Luogo principale di esecuzione:

Grupa 1: područje općine Donja Motičina

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

2.1.1 Grupa nabave 1: Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u općini Donja MotičinaPredmet nabave je dogradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda aglomeracije Našice na području općine Donja Motičina, odnosno izgradnja komunalnih vodnih građevina definiranih člankom 25. Zakona o vodama (NN 66/19).Radovi se sastoje od izrade Izvedbenih projekata, snimaka izvedenog stanja, Projekata izvedenog stanja i prateće dokumentacije potrebne za izvođenje radova i ishođenje Uporabnih dozvola te građenja. Okvirni opseg građenja je dan u nastavku (točan opseg je dan u Knjigama 3 i 4 ove DON).Okvirni opseg radova u okviru ove grupe je kako slijedi:• Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u općini Donja Motičina što uključuje:o Izgradnju 11.785 m gravitacijskih kolektorao Izgradnju 3.833 m tlačnih vodovao Izgradnju 7 novih crpnih stanica (CS)o Izgradnju 370 priprema za kućne priključke odvodnje

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Stručno iskustvo Stručnjaka G1.1: Inženjer gradilišta / Ponderazione: 20%
Prezzo - Ponderazione: 80%
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice

II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture šireg našičkog područja

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HR025 Osječko-baranjska županija
Luogo principale di esecuzione:

dogradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda aglomeracije Našice na području naselja Zoljani te izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima Zoljani, Makloševac, Granice, Gradac Našički i Ceremošnjak

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Radovi se sastoje od izrade Izvedbenih projekata, snimaka izvedenog stanja, Projekata izvedenog stanja i prateće dokumentacije potrebne za izvođenje radova i ishođenje Uporabnih dozvola te građenja. Okvirni opseg građenja je dan u nastavku (točan opseg je dan u Knjigama 3 i 4 ove DON).Okvirni opseg radova u okviru ove grupe je kako slijedi:• Dogradnja sustava odvodnje u naselju Zoljan što uključuje:o Izgradnju 3.532 m gravitacijskih kolektorao Izgradnju 38 priprema za kućne priključke odvodnje• Dogradnja sustava vodoopskrbe u naseljima Zoljan, Makloševac, Granice, Gradac Našički i Ceremošnjak što uključuje:o Izgradnju 41.453 m vodopskrbnih cjevovodao Izgradnju 256 priprema za kućne priključke vodoopskrbeo 79 rekonstrukcija kućnih priključaka vodoopskrbeo 6 stanica za podizanje tlakaDetaljniji opis opseg radova dan je Knjigama 3, 4 i 5 ove DON.CPV oznake predmeta nabave Grupe 2:• 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju• 45232151-5 Radovi na obnovi vodovodne mreže• 44130000-0 Glavni kanalizacijski vodovi• 45232411-6 Građevinski radovi na cijevima za onečišćene vode• 45232423-3 Građevinski radovi na crpnim stanicama za otpadne vode• 45232431-2 Crpna stanica otpadnih voda• 45232150-8 Radovi u vezi sa cjevovodima za distribuciju vode• 45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži• 45232420-2 Građevinski radovi na objektima kanalizacije

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Stručno iskustvo Stručnjaka G2.1: Inženjer gradilišta / Ponderazione: 20%
Prezzo - Ponderazione: 80
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice

II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 093-245039
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 1
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
28/10/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
Numero di offerte ricevute da PMI: 4
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 7
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Niskogradnja Marijanović d.o.o.
Numero di identificazione nazionale: 39833228184
Indirizzo postale: Majstorska 13
Città: kaptol
Codice NUTS: HR0 Hrvatska
Codice postale: 34334
Paese: Croazia
E-mail: niskogradnja.marijanovic@gmail.com
Tel.: +385 34231722
Fax: +385 34231722
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 30 221 110.00 HRK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 24 204 824.39 HRK
V.2.5)Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Valore, IVA esclusa: 5 882 313.54 HRK
Percentuale: 24 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

ugradnja zasunskih okana, elektro radovi, strojarski radovi

V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 2
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
28/10/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 9
Numero di offerte ricevute da PMI: 7
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 9
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: OSIJEK - KOTEKS d.d.
Numero di identificazione nazionale: 44610694500
Indirizzo postale: ŠAMAČKA 11
Città: OSIJEK
Codice NUTS: HR Hrvatska
Codice postale: 31000
Paese: Croazia
E-mail: ruzica.vranjes@osijek-koteks.hr
Tel.: +385 31227732
Fax: +385 31227704
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Vodovod-Montaža d.o.o.
Numero di identificazione nazionale: 06137568928
Indirizzo postale: Poljski put 1
Città: Osijek
Codice NUTS: HR Hrvatska
Codice postale: 31000
Paese: Croazia
E-mail: zeljko.ostrunic@vodovod.com
Tel.: +385 31330100
Fax: +385 31330402
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: GRAVIA d.o.o.
Numero di identificazione nazionale: 80381365828
Indirizzo postale: Ivana Gundulića 65
Città: Osijek
Codice NUTS: HR Hrvatska
Codice postale: 31000
Paese: Croazia
E-mail: gravia@gravia.hr
Tel.: +385 31275800
Fax: +385 31359200
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 38 559 290.00 HRK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 26 949 717.54 HRK
V.2.5)Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Valore, IVA esclusa: 927 615.55 HRK
Percentuale: 3 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

elektro radovi

V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Indirizzo postale: Koturaška cesta 43/IV
Città: Zagreb
Codice postale: 10000
Paese: Croazia
E-mail: dkom@dkom.hr
Tel.: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Indirizzo Internet: www.dkom.hr
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Indirizzo postale: Koturaška cesta 43/IV
Città: Zagreb
Codice postale: 10000
Paese: Croazia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
03/12/2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.